Jesteś tutaj

Przekaż 1 % swojego podatku na Hospicjum w Rożdżałach

1% podatku

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Hospicjum w Rożdżałach

KRS to 0000018439

Możliwe jest wsparcie nas darowizną finansową na rachunek bankowy: 

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
25 1240 2946 1111 0000 2883 2980

 

Udostępnij: 

Hospicjum domowe dla dzieci

Świadczeniem tym obejmowane są dzieci, a więc pacjenci do 18. roku życia, znajdujący się w zaawansowanej, nie dającej szans wyleczenia fazie niżej wymienionych chorób:

Przyjmowani są wyłącznie pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia, w związku, z czym do przyjęcia do hospicjum domowego niezbędne są następujące dokumenty:

1) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

2) dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (n.p. legitymacja rodzinna ZUS lub KRUS)

3) dokumentacja medyczna, potwierdzające chorobę, będącą podstawą skierowania do hospicjum jak i stopień jej zaawansowania. 

Aby dziecko zostało objęte opieką hospicjum domowego niezbędne jest złożenie przez jednego z rodziców oświadczenia, że dziecko ma zapewnioną stałą, a więc całodobową opiekę dorosłego domownika.

Pacjenci przebywają w swych domach, pod opieką swych bliskich i tam są odwiedzani przez pracowników hospicjum domowego. W proces domowego leczenia włączeni są: lekarz i pielęgniarka, a w miarę potrzeby także psycholog, rehabilitant, czy duchowny. Celem tego leczenia jest zapewnienie pacjentowi jak największego komfortu życia, uwolnienie go od takich objawów, jak: ból, osłabienie, brak apetytu, zaparcia, nudności, wymioty i innych. Ponadto chorujące dziecko otrzymuje emocjonalne wsparcie. Także rodzina otrzymuje wsparcie psychiczne, a nadto jest fachowo instruowana, jak pielęgnować chore dziecko w domu.

Ponadto w ramach opieki hospicyjnej pacjent może nieodpłatnie korzystać z takiego sprzętu, jak: łóżko rehabilitacyjne, ssak, koncentrator tlenu, wózek rehabilitacyjny, kule, wózek ubikacyjny i inne – stosownie do potrzeb.

Pacjenci nie są obciążani jakimikolwiek kosztami za świadczone usługi medyczne. Są one w całości finansowane przez Wielkopolski Oddział NFZ.

Udostępnij: 
Design & Created: http://www.mat.hekko.pl - Kalisz 2010