Jesteś tutaj

Przekaż 1 % swojego podatku na Hospicjum w Rożdżałach

1% podatku

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Hospicjum w Rożdżałach

KRS to 0000018439

Możliwe jest wsparcie nas darowizną finansową na rachunek bankowy: 

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
25 1240 2946 1111 0000 2883 2980

 

Udostępnij: 

Hospicjum stacjonarne

Świadczeniem tym obejmowani są dorośli pacjenci w zaawansowanej, nieodwracalnej fazie niżej wymienionych chorób:

C00-D48    -     nowotwory

G09            -     zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi

G10-G13    -    układowe zaniki pierwotne, zajmujące OUN, np. SLA

I42-I43       -    kardiomiopatie - w okresie schyłkowym

J96             -     niewydolność oddechowa, zaawansowana

L89             -    owrzodzenia odleży nowe.

 

Przyjmowani są wyłącznie pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia, w związku z czym do przyjęcia do hospicjum domowego niezbędne są następujące dokumenty:

1) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza rodzinnego, czy lekarza szpitala lub poradni specjalistycznej)

2) dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne pacjenta (n.p. legitymacja ZUS lub KRUS, legitymacja ubezpieczeniowa)

3) dokumentacja medyczna, potwierdzająca tak chorobę, będącą podstawą skierowania do hospicjum, jak i stopień jej zaawansowania. 

Pacjenci przebywają w swych domach, pod opieką swych bliskich i tam są odwiedzani przez pracowników hospicjum domowego. W proces domowego leczenia włączeni są: lekarz i pielęgniarka, a w miarę potrzeby także psycholog, rehabilitant, czy duchowny. Celem tego leczenia jest zapewnienie pacjentowi jak największego komfortu życia, uwolnienie go od takich objawów, jak: ból, osłabienie, brak apetytu, zaparcia, nudności, wymioty i innych. Ponadto chory otrzymuje emocjonalne wsparcie. Także rodzina otrzymuje wsparcie psychiczne, a nadto jest fachowo instruowana, jak pielęgnować chorego w domu.

Ponadto w ramach opieki hospicyjnej pacjent może nieodpłatnie korzystać z takiego sprzętu, jak: łóżko rehabilitacyjne, ssak, koncentrator tlenu, wózek rehabilitacyjny, kule, wózek ubikacyjny i inne – stosownie do potrzeb.

Pacjenci nie są obciążani jakimikolwiek kosztami za świadczone usługi medyczne. Są one w całości finansowane przez Wielkopolski Oddział NFZ.

Udostępnij: 
Design & Created: http://www.mat.hekko.pl - Kalisz 2010