Jesteś tutaj

Przekaż 1 % swojego podatku na Hospicjum w Rożdżałach

1% podatku

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Hospicjum w Rożdżałach

KRS to 0000018439

Możliwe jest wsparcie nas darowizną finansową na rachunek bankowy: 

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
25 1240 2946 1111 0000 2883 2980

 

Udostępnij: 

Sprawozdawczość metytoryczna

Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znowelizowaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 28 poz. 146), organizacja pożytku publicznego mają obowiązek przekazywania sprawozdań merytorycznych i finansowych ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) w terminie 15 dni od zatwierdzenia tych sprawozdań.

Podmioty, których rok obrotowy jest zrównany z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego jest dzień 31 marca następnego roku kalendarzowego. Termin ten wynika z treści art. 52 ust. 3 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2004, Nr 76, poz. 694 ze zm.).

 

2020 rok

;

 

2019 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2019 rok.

 

2018 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2018 rok.

 

2017 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2017 rok.

 

2016 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2016 rok.

 

2015 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2015 rok.

 

2014 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2014 rok.

 

2013 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2013 rok.

 

2012 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2012 rok.

 

2011 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2011 rok.

 

2010 rok

  -  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej za 2010 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: 
Design & Created: http://www.mat.hekko.pl - Kalisz 2010